Visie

Een ziekte kan alleen maar gedijen als lichaam en geest niet meer in evenwicht zijn.
Als we ziekte nu even als onkruid beschouwen, dan is genezing er al te vaak op gericht om het bovengronds loof te verwijderen door de ziekte-symptomen te bestrijden terwijl aan de wortel van het onkruid niet wordt geraakt.
In mijn visie  moeten we het onkruid echter met wortel en al aanpakken en vooral de voedingsbodem voor het onkruid wegnemen.
Dit kunnen we doen door lichaam en geest terug in de juiste balans te brengen en door het zelfgenezend vermogen van het lichaam te herstellen.
Dit wil echter niet zeggen dat ik de traditionele geneeskunde afwijs.
Integendeel, zowel de traditionele als de natuur-geneeskunde hebben hun nut, ze zijn complementair.
Ik ben voorstander van een integrale aanpak via een open en gezonde dialoog tussen de (traditionele) arts en mezelf.
Indien de klant echter ons beiden los van elkaar consulteert, dan moeten de adviezen en behandelingen die ik de klant aanbied als aanvullend gezien worden.
Ze vervangen op geen enkel moment de therapie voorgeschreven door een traditionele arts.

Sabrina Schepers - Voedings- & gezondheidsbegeleiding